วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมน่ารู้

กิจกรรม กีฬาสี "ดอกคูณเกมส์"

 

กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำ(ถ้ำจอมพล)

กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล เป็นกิจกรรมเริ่มใหม่ ในงานเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ประจำปี ทุกๆปี ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภั­ฎหมู่บ้านจอมบึง, คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สำนักงานการท่องเที่ยวกรมการทหารช่าง, คณะครูและบุคลากร ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา